Tisk
_0000_1420 CJ vyjm slova obal.jpg
_0017_1420 CJ vyjm slova_Stránka_17.jpg
_0018_1420 CJ vyjm slova_Stránka_18.jpg
_0023_1420 CJ vyjm slova_Stránka_23.jpg
_0024_1420 CJ vyjm slova_Stránka_24.jpg
Produktové číslo: 1420
16 různých karet, určeno pro třetí až pátý ročník ZŠ

Český jazyk - Vyjmenovaná slova, část 1

Děti sice často seznamy vyjmenovaných slov bezchybně ovládají, ale jakmile se tato slova objeví v jiném než explicitním kontextu hodiny češtiny, tak reagují, jako by o těchto vyjmenovaných a jim příbuzných slovech nikdy nic neslyšely. Cílem tohoto souboru tedy je přispět k tomu, aby děti nevnímaly seznamy vyjmenovaných slov po ‚b', ‚m' atd. jako báseň, kterou se mají naučit odříkat, ale podporovat zažití významu a obsahu těchto slov. Zvolený postup:

  • vytrhnout vyjmenovaná slova z obvyklého kontextu formálních seznamů
  • přeskupovat je podle nadřazených pojmů týkajících se obsahu a významu slov
  • podporovat představivost a memorování obrázky, příslovími apod.
  • zajímavými úkoly vyprovokovat děti k tomu, aby se co nejintenzivněji zamyslely nad významem a obsahem vyjmenovaných slov
  • využít zpětnou vazbu k vysvětlení věcných i sémantických souvislostí

     
Karta Obsah Směřuje ke kompetencím
1. Lidské profese Pohybově se vyjádřit 
Navázat kontakt 
Umět neverbálně komunikovat
2. Lidské profese Pohybově se vyjádřit 
Navázat kontakt 
Umět neverbálně komunikovat 
Číst s porozuměním
3. Zvířata Poznávat zvířata 
Pracovat s informacemi
4. Zvířata Pracovat s informacemi 
Pracovat s encyklopedií 
Číst s porozuměním
5. Přísloví Pozorně vnímat 
Určit hlavní myšlenku
6. Přísloví Pozorně vnímat 
Určit hlavní myšlenku
7. Synonyma Rozlišovat obsah slov 
Číst s porozuměním 
Být pozorný 
Rozvíjet slovní zásobu
8. Synonyma Rozlišovat obsah slov 
Číst s porozuměním · 
Být pozorný 
Rozvíjet slovní zásobu
9. Rčení Reagovat na instrukce 
Umět se rozhodnout
10. Rébusy Pracovat dle návodu 
Pozorně vnímat
11. Rébusy Umět kombinovat 
Pracovat podle písemných instrukcí
12. Města ČR Orientovat se na mapě 
Umět použít měřítko mapy 
Pozorně vnímat
13. Kvízy Vnímat obsah slov 
Kombinačně myslet
14. Kvízy Logicky myslet 
Pozorně vnímat
15. Opozita Používat slovní zásobu 
Rozvíjet slovní zásobu 
Číst s porozuměním
16. Cizí slova Používat slovní zásobu 
Pracovat se slovníkem cizích slov 
Rozvíjet slovní zásobu


 
16 různých karet, určeno pro třetí až pátý ročník ZŠ