Tisk
_0081_5234 CJ Veta obal.jpg
5234 CJ Veta karty_Stranka_20-21
Produktové číslo: 5234
rozsah 24 stran, určeno dětem od sedmi let

Český jazyk - Věta

Marek a jeho pes – počet slov ve větě 
Dvě pohádky – posloupnost děje 
V sadě, na poli a v lese – smysluplnost obsahu 
V knihovně – interpunkční znaménka 
O zvířatech – oznámení, otázka, rozkaz, přání 
Do školy, ve škole, po škole – druhy vět a znaménka 
Přísloví – věty oznamovací a rozkazovací 
Palačinky – všechny druhy vět 
Krátké příběhy – druhy vět a interpunkce 
Příběhy z pověstí – změna druhu věty 
Úklid – věta jednoduchá a souvětí 
Vybíjená – souvětí a jejich vzorec