Tisk
_0000_1422 CJ Slovni druhy 1 obal.jpg
_0001_1422 CJ Slovni druhy 1_Stránka_01.jpg
_0002_1422 CJ Slovni druhy 1_Stránka_02.jpg
_0015_1422 CJ Slovni druhy 1_Stránka_15.jpg
_0016_1422 CJ Slovni druhy 1_Stránka_16.jpg
Produktové číslo: 1422
16 různých karet, určeno pro třetí až pátý ročník ZŠ

Český jazyk Slovní druhy 1 - Ohebné slovní druhy

1 Ohebné slovní druhy 
2 Určování podstatných jmen pomocí významu slov 
3 Určování podstatných jmen pomocí zájmen ten, ta, to 
4 Určování podstatných jmen pomocí koncovek 
5 Určování podstatných jmen. Pozor, chytáky! 
6 Určování přídavných jmen pomocí významu a otázek 
7 Určování přídavných jmen pomocí koncovek 
8 Přídavná jména versus podstatná jména 
9 Osobní a přivlastňovací zájmena 
10 Ukazovací zájmena 
11 Tázací, vztažná, neurčitá a záporná zájmena 
12 Zájmena všechen, každý, veškerý, sám 
13 Číslovky určité 
14 Číslovky neurčité 
15 Číslovky versus podstatná jména 
16 Určování sloves

16 různých karet, určeno pro třetí až pátý ročník ZŠ