Tisk
_0000_1302 At school obálka.jpg
_0007_1302 At school Schulbus_Stránka_07.jpg
_0008_1302 At school Schulbus_Stránka_08.jpg
_0023_1302 At school Schulbus_Stránka_23.jpg
_0024_1302 At school Schulbus_Stránka_24.jpg
Produktové číslo: 1302
16 různých karet, určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ

Anglický jazyk - Early Bird – At school

In front of the school – doplňování vět 
School uniforms (přídavná jména označující barvy, podstatná jména) 
In the classroom (podstatná jména) 
School things and numbers (číslovky do 10) 
On the desk (podstatná jména) 
Where are the school things? – přiřazování obrázků k větám (předložky) 
Classroom activities: what are we doing? – doplňování činností 
What are the pupils doing in the classroom? – přiřazování vět k obrázkům (činnosti) 
Subjects the pupils like best – přiřazování vět k obrázkům (činnosti) 
Shapes – numbers – colours (slovesa, podstatná jména, číslovky) 
Doing maths – počítání matematických příkladů – přiřazování číslovek 
Classroom phrases – přiřazování vět k obrázkům 
Breaktime – Sport activities 
Playtime activities (činnosti) 
A day at school – rozvrh hodin 
Riddles – odpovědi na texty s hádankou
  
16 různých karet, určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ