Tisk
_0000_2040 abeceda 1 obalka.jpg
_0017_2040 abeceda 1_Stránka_17.jpg
_0018_2040 abeceda 1_Stránka_18.jpg
_0027_2040 abeceda 1_Stránka_27.jpg
_0028_2040 abeceda 1_Stránka_28.jpg
Produktové číslo: 2040
16 různých karet, určeno pro děti od 4 let

Abeceda bez čtení - Část 1 - A–M

Vážení pedagogové, milí rodiče, předkládáme vám dva díly nové řady souborů v rámci učebního systému Logico Primo Abeceda bez čtení. Pro práci s těmito tituly není předpokladem, aby děti uměly číst. Cílem těchto souborů není, aby děti výslovně získaly čtenářské dovednosti. Tituly nevybočují z osvědčeného zaměření dosud vydaných a vámi i dětmi osvědčených souborů Logico Primo, zůstává u práce s obrázky a zdůrazňuje hravou formu cvičení.

Děti řeší úkoly tak, jak jsou zvyklé z práce s ostatními tituly Logico Primo: na základě přesného dívání se a porovnávání obrázků. Podle různých vlastností (barva, tvar, pozadí, okolí) doplňují chybějící součásti (výřezy) do obrázků.
Je třeba ale zdůraznit, že práce s těmito soubory představuje určitý posun ve vývoji dítěte, respektive v jeho dovednostech. Pracuje v nich totiž s abstraktními obrázky či se symboly (neboli písmeny). Nedoplňuje chybějící svíčky na narozeninový dort nebo jablka na jabloň, ale chybějící písmena do slov. Přitom však zůstává myšlenková operace stejná: dítě sleduje barevnost a pozadí slova, ve kterém jedno písmeno chybí, a vyhledá v nabídce odpovědí písmeno, které má požadovanou barevnou kombinaci, tedy písmeno, které se podle určitých příznaků „hodí“do daného slova. 
V tom spočívá explicitní náplň těchto souborů.

Stupňování náročnosti
Náročnost se zvyšuje vzestupně, ovšem velmi mírně a nepatrně. Například na kartě 1 stačí zjistit jednu vlastnost (slovo se skládá z modrých písmen nebo slovo má červené pozadí) k tomu, aby dítě dokázalo správně vybrat chybějící písmeno z nabídky. Na kartě 7, kde mají všechna slova stejné pozadí, nemá na vybranou a vyhledává správnou odpověď jen na základě barevnosti písmene; i na této kartě stačí zjistit jednu vlastnost (jedno kritérium) k nalezení správného řešení. Na kartě 12 je třeba zjistit kombinaci dvou vlastností (například černé písmeno na oranžovém pozadí), na kartě 16 vzor dvojbarevného pozadí.
Z předchozích poznámek vyplývá, že by v podstatě postačilo, aby se na kartách vyskytovala jen slova s chybějícími písmeny a k nim jednotlivá písmena, která se podle jednoho či dvou vlastností doplňují do slov. Proč tam tedy jsou také obrázky? Z jedné strany to má samozřejmě motivační důvody: soubory jsou věnovány dětem ve věku od 4 let a vzhled karet sestavených jen ze slov a písmen by děti spíš od práce odradil, než aby je k ní přitáhnul.
Ze strany druhé ale právě kombinace slova s obrázkem otevírá možnosti pro další využití těchto souborů a přidává k nim kromě uvedené explicitní náplně i náplň implicitní, a tou je skutečně práce s jazykem
Je třeba si uvědomit, že svět písmen (kombinace černých čárek a obloučků) a slov je pro čtyřleté dítě ještě celkem záhadný. Přestože dítě v tomto věku neumí číst, tak v momentě, kdy vidí nápis „Pekárna“, ví, že se v tomto obchodě dají koupit rohlíky. Má povědomí, že slovo (nápis) má stejný obsah jako obrázek (v tomto případě obchod), slovo a obrázek se vzájemně mohou zastupovat. To, co vidí – ať ve skutečnosti nebo na obrázku –, lze pojmenovat (vyslovit) a vyjádřit pomocí znaků/symbolů (tedy napsat). Spojení obrázků se slovem prohlubuje a utvrzuje proces uvědomění si, že tomuto předmětu () odpovídá určitý sled písmen (dům) a určitá zvuková podoba [du:m]. 
Soubory Abeceda v obrázcích podporují tento proces uvědomování si v mnoha ohledech:
 Rozšiřují slovní zásobu. Většinu zobrazených předmětů či postav děti poznají, u ostatních se jednoduše zeptají, co to je, k čemu to slouží apod. (Pro řešení úkolů ovšem není předpokladem, aby dítě poznalo a správně pojmenovalo zobrazené předměty a postavy; samostatnost dětí při práci zůstává zachována.)
 Procvičují výslovnost – možnost využití v logopedii. Děti budou při řešení úkolů přirozeným způsobem vyslovovat to, co vidí na obrázcích. Většina karet obsahuje na předních stranách slova, která daným písmenem začínají. Na zadních stranách se nacházejí slova, kde je dané písmeno uprostřed nebo na konci slova.
 Spojují zvuk s podobou písmene. V úkolech chybí na každé kartě šestkrát stejné písmeno (v různých barevných podobách). Spojí-li si dítě doplnění písmen do slov se zvukovou podobou tím, že vysloví to, co vidí na obrázku, tak si uvědomí, že stejnému zvuku odpovídá stejný znak/stejné písmeno.
 Procvičují vizuální vnímání. Na předních stranách karet poznává dítě tvar určitého písmene. Na zadních stranách najde totéž písmeno v různých podobách (fontech). Dítě se může pokusit identifikovat či nalézt toto písmeno ve slovech.

Poznámky k práci s těmito soubory.
Tentokrát na předních stranách karet nenaleznete zadání. Zadání je na všech kartách stejné: Podle barvy písmena a pozadí doplň chybějící písmeno do slova.

Skladba předních stran karet:
Hledané písmeno je zvýrazněno barevně. Upozorňuje tím děti, ve které pozici se ve slovech nachází. Snažili jsme se, aby se jednalo vždy o počáteční písmeno, u písmene Ď, Ň, Ť, X, Y jsme ale museli připustit výjimku.

Malé obrázky v horní části přední strany karet mají děti naladit na zvuk daného písmene. Vybrali jsme sem nejjednodušší obrázky, abychom dětem umožnili co největší samostatnost. Český jazyk je ale bohatý na synonyma. Aby byla zajištěna jednoznačnost, jsou odpovídající slova uvedena v záhlaví.
Na zadních stranách karet je v záhlaví zobrazeno písmeno v celkem deseti podobách. Zadání zní: Najdi tato písmena ve slovech na této straně.
Celostránkové obrázky (karty 2, 5, 10, 13, 14, 15, 17–21, 23–25, 28, 31) obsahují více slov (předmětů) začínajících daným písmenem, než je jen těch šest v rámci úkolů. Hrajte si s dětmi hru, kdo jich odhalí nejvíce.

Dobrá rada na konec:
Nechte rozhodnutí, jak postupovat, na dětech. Třeba si na začátku budou chtít jen obrázky prohlédnout a povídat si o nich. I to může být dobrá příprava pro následující samostatnou práci.
Určitě není vhodné, abyste se pokusili „vydolovat“ všechny možnosti, které tyto soubory nabízejí, najednou. Doporučujeme soustředit se v jednom okamžiku jen na jeden-dva aspekty. Právě k těmto souborům se může dítě vracet několikrát a objevovat v nich další a další vrstvy (informace) a přitom si opakovat a upevňovat už probrané.