Tisk
_0032_1704 Oko ruka skryvacky obal.jpg
_0000_1704 Oko a ruka_Stránka_01.jpg
_0001_1704 Oko a ruka_Stránka_02.jpg
_0016_1704 Oko a ruka_Stránka_17.jpg
_0017_1704 Oko a ruka_Stránka_18.jpg
Produktové číslo: 1704
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

Oko a ruka Skrývačky

Soubor Skrývačky nabízí cvičení se zaměřením na oblast ‚hledání-nalezení', zejména tedy na dovednosti: 
přesné pozorování 
porovnávání obrázků 
zjištění shod a rozdílů mezi obrázky nebo symboly 
získání slovního či obrazového popisu hledaného objektu 
krátkodobé zapamatování si 
koncentrace 
trpělivost 
Celkově procvičuje účelný postup při hledání, který se podstatně liší od postupu při jiných činnostech. Hledané objekty se skrývají ve množství podobných jednotlivých objektů nebo splývají se svým okolím či pozadím. 
Dítě porovnává: 
jednotlivé barevné geometrické tvary 
kombinace geometrických tvarů 
jednotlivé symboly 
kombinace symbolů 
tvary písmen 
kombinace písmen 
barevné či šrafované piktogramy (smajlíky) a tvary.
 
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ