Tisk
_0032_1410 CJ 2-1 obal.jpg
_0022_1410 Cesky jazyk 2-1_Stránka_23.jpg
_0023_1410 Cesky jazyk 2-1_Stránka_24.jpg
_0028_1410 Cesky jazyk 2-1_Stránka_29.jpg
_0029_1410 Cesky jazyk 2-1_Stránka_30.jpg
Produktové číslo: 1410
16 různých karet, určeno pro první ročník ZŠ

Český jazyk - Začínáme číst, část 1

Poznávání písmen P L M S A na začátku slov 
Poznávání písmen P L M S A uvnitř slov 
Poznávání písmen p l m s a 
Poznávání písmen I O U V E ve slovech v souvislosti s porozuměním významu slov 
Procvičování písmen ve slovech, poznávání slabik na začátku slova 
Poznávání písmen i u o v e  ve slovech na základě fonematického sluchu a porozumění významu slov 
Čtení slov a skládání slabik – porozumění obsahu čtených slov, skládání slov ze slabik 
Čtení krátkých a dlouhých samohlásek – uvědomění si kvantity samohlásek 
Čtení krátkých a dlouhých samohlásek – rozpoznávání kvantity samohlásek ve slovech, pochopení významu slov 
Čtení slov s krátkými a dlouhými samohláskami – procvičení analýzy a syntézy slov s různou kvantitou samohlásek na základě pochopení významu slov
Procvičení čtení velkých písmen – procvičení fonematického sluchu a čtení probraných písmen 
Čtení písmen T K J D N ve slovech – procvičení analýzy a syntézy slov na základě pochopení významu
Čtení písmen t k j d n  ve slovech – rozpoznávání písmen a slov na základě pochopení významu slova
Přiřazování slov k obrázkům – čtení slov s porozuměním významu 
Čtení dvojhlásek au ou ve slovech a větách – poznávání slov a čtení vět na základě porozumění obsahu sdělení
Sestavování slov z písmen a jejich přiřazení k obrázkům – procvičení analýzy a syntézy, nácvik psaní slov
 
16 různých karet, určeno pro první ročník ZŠ