Tisk
_0000_2017 Vnimej a povidej obalka.jpg
_0011_2017 Vnimej_Stránka_11.jpg
_0012_2017 Vnimej_Stránka_12.jpg
_0025_2017 Vnimej_Stránka_25.jpg
_0026_2017 Vnimej_Stránka_26.jpg
Produktové číslo: 2017
16 různých karet, určeno pro děti od 4 let

Vnímej a povídej!

Velký úklid v dětském pokoji / Hra s kartičkami – přiřazování předmětů dle nadřazených pojmů 
Kéž bych tak... / Něco tu schází – přiřazování obrázků dle situačních souvislostí 
Jedna hračka zmizela / Krok za krokem vzniká hezký obrázek – porovnávání obrázků 
Děti nutně něco potřebují – přiřazování předmětů k obrázkům 
Pít, malovat, cvičit, ... – určování stejného děje 
Protiklady. Těžké a lehké, sladké a... – nalezení protikladů 
Děti třídí hračky – třídění předmětů podle velikosti a tvarů 
Někdy jsme veselí, jindy zas smutní – přiřazování stejného výrazu obličeje 
Vše má svůj čas, vše svoje místo – nalezení souvislostí: děj – kdy, děj – kde 
V, nad, vedle, ... – určení stejného umístění: prostor – poloha 
Káťa stojí za židlí, leží pod židlí, sedí před... – určování stejného umístění: prostor – poloha 
Krok za krokem – doplňování logických řad 
Z Marušky a Honzíka se stává čarodějka a loupežník – určování posloupnosti děje