Tisk
_0000_1501 Prvouka rostliny obalka.jpg
_0005_1501 Prvouka rostliny_Stránka_05.jpg
_0006_1501 Prvouka rostliny_Stránka_06.jpg
_0027_1501 Prvouka rostliny_Stránka_27.jpg
_0028_1501 Prvouka rostliny_Stránka_28.jpg
Produktové číslo: 1501
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až třetí ročník ZŠ

Prvouka - Rostliny v lese, na poli a v zahradě

Co roste v lese 
Části listnatého stromu 
Naše listnaté stromy – listy a plody 
Správné a špatné chování v lese 
Naše jehličnany – jehličí a šišky 
Jak se vyrábí židle 
Co se vyrábí ze dřeva 
Nebezpečí pro přírodu 
Jedlé a jedovaté houby, plody rostlin 
Vegetační fáze rostlin 
Naše obilniny 
Jak se vyrábí chléb 
Naše zelenina 
Kvetoucí rostliny 
Části tulipánu 
Plody 

Soubor je určen dětem v předškolním věku a žákům první až třetí třídy základních a speciálních škol. Poskytuje mnoho možností k rozvíjení a prohlubování znalostí ze světa rostlin, k rozšiřování slovní zásoby a kultivaci vyjadřovacích schopností. Jako didaktické typy jsou zařazeny rostliny, s nimiž se děti/žáci mohou běžně setkat v naší přírodě. Ilustrace jsou voleny tak, aby zachycovaly charakteristické nebo typické tvary a barvy rostlin.
 
16 různých  karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až třetí ročník ZŠ