Tisk
_0032_1601 Geometrie obal.jpg
_0020_1601 Geometrie 1_Stránka_21.jpg
_0021_1601 Geometrie 1_Stránka_22.jpg
_0030_1601 Geometrie 1_Stránka_31.jpg
_0031_1601 Geometrie 1_Stránka_32.jpg
Produktové číslo: 1601
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

Geometrie 1 Prostorové vnímání

Přiřazování geometrických tvarů a jejich polohy k reálným předmětům 
Rozlišování kruhu, čtverce, trojúhelníku a obdélníku a jejich velikosti 
Přiřazování plochých tvarů 
Tvary složené ze čtverců a trojúhelníků, určování jejich počtu 
Stavebnice – obrázky složené z plochých tvarů. Rozlišování barev a tvarů 
Čtverce složené z plochých tvarů, určování jejich počtu 
Čáry – doplňování vzorů 
Geometrické pravidelnosti – doplňování vzorů z geometrických tvarů 
Skládání dvou obrázků do jednoho 
Přiřazování rovinných obrazů prostorovým předmětům 
Orientace v rovině – vpravo, vlevo 
Horizontální a vertikální orientace v rovině 
Orientace v prostoru – vpravo, vlevo, vpředu, vzadu 
Otáčení obrázků 
Popis cesty ve čtvercové síti – nahoru, dolů, doleva, doprava 
Pohyb ve čtvercové síti
 
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ