Tisk
_0083_5236 CJ Stavba vet obal.jpg
5236 CJ Stavba vet karty_Stranka_4-5
Produktové číslo: 5236
rozsah 24 stran, určeno dětem od osmi let

Český jazyk - Stavba věty

Klokani – věta jednoduchá a souvětí 
Ježci – věta jednoduchá a souvětí 
Ptakopyskové – věta jednoduchá a souvětí 
Hlodavci – čárka ve větě jednoduché 
Pandy – vhodné spojovací výrazy 
Lvi – počet vět v souvětí 
Sloni – vzorec souvětí 
Velbloudi – vzorec souvětí 
Netopýři – holý podmět 
Žirafy – holý podmět 
Delfíni – holý přísudek 
Krokodýli – holý přísudek

Tento sešit se věnuje různým aspektům stavby věty, které patří k učivu českého jazyka ve 3. a 4. ročníku, a to
- rozlišování jednoduchých vět od souvětí 
- používání čárky v jednoduchých větách 
- spojovací výrazy mezi větami 
- počet vět v souvětí 
- vzorce souvětí 
- holý podmět a holý přísudek.
Pomocí cvičení v tomto sešitu žák získává či si upevňuje znalosti a dovednosti při rozboru vět, které následně uplatňuje i při vlastním písemném projevu. Každý úkol je doplněn aktivitou, kterou lze na daný úkol či dané téma navázat.