Tisk
_0000_1802 Pohadky karkulka obal.jpg
_0005_1802 pohadky kark_Stránka_05.jpg
_0006_1802 pohadky kark_Stránka_06.jpg
_0019_1802 pohadky kark_Stránka_19.jpg
_0020_1802 pohadky kark_Stránka_20.jpg
Produktové číslo: 1802
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

Pohádky 2 - Červená karkulka – Vlk a sedm kůzlátek

Text pohádky 
Karkulka se strojí – přiřazování kusů oděvů a šperků k obrázku 
Karkulka připravuje košík pro babičku – spojování děje s výsledkem 
Koš plný dárků – porovnávání obrázků 
Cesta k babičce – doplňování obrázku podle detailů a barev 
Na cestě číhá vlk – sledování protínajících se čar 
Karkulka trhá květiny – porovnávání obrázků podle barev, tvarů a počtů 
Všechno dobře skončí – chronologické řazení obrázků 
Text pohádky 
Doma u kůzlátek – horizontální a vertikální orientace v rovině 
Maminka píše nákupní lístek – porovnávání počtů 
Kratochvíle – logické přiřazování předmětů k obrázkům 
Klid před bouřkou – porovnávání obrázků 
Kůzlátka, otevřete! – doplňování skládačky 
Vlk vtrhl do domečku – sledování stopy 
Všechno dobře skončí – chronologické řazení obrázků

Karkulka a nejmenší kůzlátko – to nejsou princové či princezny z dalekých krajů, obklopeni trpaslíky, vílami nebo jinými pohádkovými bytostmi. Jsou dětem blíž, buď jako postava (hodné, odvážné dítě), nebo jejich postavením coby nejmenšího člena rodiny (což také platí pro většinu dětí). Děti se s nimi snadněji identifi kují. A taktéž mravní výpověď těchto pohádek je jednoduchá: raději poslouchej maminku (u pohádky Vlk a sedm kůzlátek by se dalo doplnit, že i ten nejmenší může být tím nejdůležitějším). Prostřednictvím těchto pohádek je možné v různých obměnách aktivně pracovat: převyprávět je ústně, písemně či formou obrázků, zahrát si je jako scénku (není třeba hodně rekvizit) apod., tedy aktivity především spojené se vzdělávací oblastí Český jazyk (dle RVP PV 5.2.1 a RVP ZV 5.1), které samozřejmě i tento soubor podporuje a podněcuje (rozšíření slovní zásoby, evokace řečového projevu, kultivace vyjadřovacích schopností atd.). 
Hlavní záměr tohoto souboru je ale jiný: přiblížit se pohádkám z nečekaného směru, konkrétně prostřednictvím úloh z logického myšlení, prostorového a vizuálního vnímání, z prvouky a matematiky. Soubor navádí děti znovu probírat známý a oblíbený text, a to z netradiční strany: pozorováním, porovnáváním obrázků, logickým uvažováním a hledáním souvislostí. Kombinace známého materiálu s překvapivým pohledem na něj je účinným nástrojem jak k upevnění a prověření dosavadních znalostí, tak k povzbuzení vlastní kreativity a fantazie dětí. Tímto jsou děti vedeny k tomu, aby opustily "vyšlapané cesty" tradiční (většinou pasivní) práce s pohádkou, překročily (v tomto věku samozřejmě nevědomě) meze určitého oboru a propojily ho s oborem jiným. Nový pohled vyzývá k aktivní práci, kladení vlastních otázek, transformaci, abstrakci, vlastnímu zkoumání, inovaci a originalitě, směřuje tedy k vlastnostem žádaným ve všech vzdělávacích oblastech.
 
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ