Tisk
_0000_1470 CJ Usta plna bohu obal.jpg
_0045_1470 Cteni Usta plna bohu_Stránka_45.jpg
_0046_1470 Cteni Usta plna bohu_Stránka_46.jpg
_0047_1470 Cteni Usta plna bohu_Stránka_47.jpg
_0048_1470 Cteni Usta plna bohu_Stránka_48.jpg
Produktové číslo: 1470
16 různých karet, určeno pro pátý ročník ZŠ

Čtení s porozuměním - Ústa plná bohů

Proč říkáme souboru map "atlas"? Odkud pochází název "siréna" pro stroj vydávající pronikavý zvuk? Proč nazýváme samolibého člověka "narcisem"? Odkud mají planety naší sluneční soustavy svoje jména? Co znamenají znaky, kterými se v biologii označuje pohlaví živočichů? Jakou vlastnost napovídá jméno Herkules, když se takto jmenuje lepidlo? A co třeba slova muzeum, panika, gigantický, cereálie – co znamenají, odkud pochází? 
Všechna tato slova a mnoho dalších jsou odvozená od jmen antických bohů. 
Každodenně je používáme, máme těch bohů tedy opravdu plná ústa.

Co nabízí tento soubor?

  • Hlavně je to titul z řady "Čtení s porozuměním". Takže jde o pochopení přečteného. Texty nejsou jednoduché. Děti narazí na neznámá, občas i zastaralá slova, neobvyklá, podle zvláštních vzorů skloňovaná jména a neobvyklý slovosled, způsobený tím, že se překladatelé snažili dodržet rytmus a modulaci veršů originálu. Některé texty je potřeba doslova rozlousknout. Děti si tedy procvičují, jak se poprat s textem, který se jim při prvním čtení může zdát nepochopitelný.
  • Při procesu porozumění textům dětem napomáhají různé slovníky a encyklopedie. Aby při práci s tímto souborem nemusely mít na stole ještě hromadu knih, odpovídající slovníková hesla jsme už začlenili do karet. Některá obsahují informace potřebné k řešení úkolů, některá poskytují doplňující zajímavosti. Děti si tedy procvičují práci se slovníky i propojování různých informací.
  • Soubor poskytuje jakýsi úvod do antické mytologie. Doporučuje se, aby děti zejména karty 1 až 6 probíraly v daném pořadí. S osudy jejich hrdinů se děti setkají i v dějepise, až se budou učit o starém Řecku a Římě. Postupně tak zjistí, že se antické představy promítly i v textech bible a měly vliv na další kulturní vývoj v západní Evropě.
  • Na základě textu budou děti umět vysvětlit význam a původ řady slov současné češtiny a správně je používat. Soubor obohacuje vlastní aktivní a pasivní slovní zásobu. Napomáhá získat povědomí o hluboké propojenosti různých kultur, dob a oborů. Jazyk je důkazem, prostředníkem a motorem této propojenosti a koneckonců jejím nejcitelnějším výrazem. Dos tatek důvodů zabývat se rozluštěním informací, které v sobě jazyk skrývá.16 různých karet, určeno pro pátý ročník ZŠ